Kurzy pro přírodovědné a ekologické vzdělávání

Kurz je určen pro studenty 3. a 4. ročníků oboru Ekologie a životní prostředí.

Kurz je určen pro žáky 1. a 2. ročníku oboru OTŽP.

Kurz je určen pro studenti 2. a 3. ročníků oboru Ekologie a životní prostředí.

Kurz základů přírodních věd pro 1. ročník obůrů IT a ekonomie.